Survey Logo Brand Identity – EN

This is a general survey questionnaire for building a logo and brand identity. After receiving survey results from you, I will estimate the cost and time of implementation. The listed items may be subject to change based on specific and official information.

$

Your info and requirements

Please provide a detailed and accurate description of the information below, as it will have an impact on generating ideas, design direction, as well as determining the cost and timeline of the project.


Thank you for taking time to finish the survey!

After receiving your survey results, I will contact you as soon as possible with a quote (if possible).


Survey Logo Brand Identity – VN

Đây là bộ câu hỏi khảo sát chung để xây dựng logo và bộ nhận diện thương hiệu. Sau khi có kết quả khảo sát từ bạn, tôi sẽ lên dự kiến chi phí, thời gian thực hiện. Các hạng mục được liệt kê có thể sẽ thay đổi khi có các thông tin cụ thể chính thức.

Thông tin chi tiết yêu cầu của bạn

Vui lòng mô tả chi tiết và chính xác thông tin bên dưới vì nó sẽ ảnh hưởng tới việc lên ý tưởng, định hướng thiết kế cũng như chi phí và thời gian thực hiện công việc sau này.


Cám ơn bạn đã dành thời gian làm khảo sát!

Sau khi nhận được kết quả khảo sát của bạn, tôi sẽ liên lạc bạn sớm nhất có thể và kèm theo báo giá (nếu có).